POCU 5.2 – Manualul beneficiarului

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni anunță publicarea Manualului Beneficiarului de subvenție acordată în cadrul concursului de planuri de afaceri  organizat în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu-Prăjeni”.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881
Beneficiar: Comuna Gropnița
Parteneri:
Școala Profesională Gropnița
Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni
Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023