Subvenții pentru planurile de afacere POCU 5.2

Vesti bune pentru beneficiarii planurilor de afacere selectate spre finanțare în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni” Cod SMIS: POCU/827/5/2/13988, derulat de Comuna Gropnița în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a autorizat plata subventiilor pentru planurile de afacere in valoare totala de 898.756,52 lei.
Beneficiarii contractelor de subventie vor incepe derularea activitatilor descrise in planurile de afacere:
  • amenajarea spatiilor
  • achizitia echipamentelor si serviciilor propuse
  • angajarea personalului
  • derularea activitatilor specifice

Perioada de implementare a planurilor de afaceri este de 12 luni, la care se adauga 6 luni de sustenabilitate.

Lista proiectelor finantate:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității