Lansare apeluri de selectie – mai 2018

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020,anunță lansarea:

sesiunii nr. 2, apelul de selecție nr. 1 pentru măsurile:

  • M3 – „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri, în special din fermele mici” (corespondent sM 6.3 PNDR 2014-2020)
  • M4 – „Tineri fermieri șefi de exploatație” (corespondent  sM 6.1 PNDR 2014-2020)
  • M5 – „Facilitarea creării și dezvoltării de activităţi neagricole in mediul rural” (corespondent sM 6.4 PNDR 2014-2020)
  • M7 – „Dezvoltare locală în regiunea Rediu Prăjeni” (corespondent sM 7.2 și 7.6 PNDR 2014-2020)

 sesiunii nr. 1, apelul de selecție nr. 1 pentru măsurile:

  • M1 – „Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională(corespondent sM 1.2 PNDR 2014-2020)
  • M6 – „Conservarea, protecția și menținerea biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor și a zonelor cu o mare valoare naturală

Perioada de depunere a proiectelor pentru măsurile sus-menționate: 21.05.2018-20.06.2018.

Termenul limită de primire a proiectelor: 20.06.2018, ora 15:00

Denumirea Măsurii Valoarea maximă nerambursabilă Alocare indicativă sesiune (Euro) Anunțuri
M1 Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională 22.087 22.087 Anunț detaliat

Anunț scurt

Documente pentru accesare

M3 Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri, in special din fermele mici 15.000 60.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

Documente pentru accesare

M4 Tineri fermieri sefi de exploatatie 40.000 120.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

Documente pentru accesare

M5 Facilitarea crearii  si dezvoltarii de activitati neagricole in mediul rural 39.500 79.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

Documente pentru accesare

M6 – Conservarea, protecția și menținerea biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor și a zonelor cu o mare valoare naturală 15.000 15.000  

Anunț detaliat

Anunț scurt

Documente pentru accesare

M7 Dezvoltare locala în Regiunea Rediu – Prajeni  76.578  216.578 Anunț detaliat

Anunț scurt

Documente pentru accesare