POCU 5.2: Concurs de planuri de afaceri

Calendarul concursului de planuri de afaceri

Ghidul Solicitantului v.01 – concurs planuri de afaceri

Ghidul solicitantului și anexe – concurs planuri de afaceri

Procedura de evaluare si selectie planuri de afaceri v.02OBIECTIVUL PROIECTULUI

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală – Regiunea Rediu-Prăjeni, prin dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri integrate adresate unui număr de 250 persoane din grupurile vulnerabile, din care minim 35% femei.

GRUP ȚINTĂ CONCURS

Grupul țintă va fi format din 40 persoane din componenta de ocupare care dovedesc certe calități antreprenoriale (evaluate pe parcursul serviciilor de informare și consiliere profesionala) și doresc sa inițieze o afacere.

COMPONENTELE PROGRAMULUI

Va fi dezvoltat un program complet de dezvoltare antreprenorială format din:

(1) Formare antreprenorială: curs competențe antreprenoriale (40 ore formare teorie și practică)

(2) Servicii suport dezvoltare antreprenorială:

 • Oferirea de suport pentru elaborarea planurilor de afacere
  • Organizarea și lansarea competiției de planuri de afaceri în vederea selecției planurilor de afacere viabile
  • Oferirea de suport câștigătorilor competiției
  • Pregătirea și derularea procesului de contractare
  • Implementarea planurilor de afacere și asigurarea sustenabilității
  • Sprijin post înființare afacere

FINANȚARE

Bugetul total aferent competiției planurilor de afaceri este de 1.000.000 lei.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000,00 lei/ plan de afacere.

În cadrul proiectului, se vor putea acorda minim 10 micro granturi de valoare maximă sau mai multe, până la epuizarea bugetului de 1.000.000 lei.

CONDIȚII OBLIGATORII

 • Competiția este destinată absolvenților cursului Competente antreprenoriale
 • Angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite
 • Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni la care se adaugă perioada minimă de sustenabilitate (6 luni)
 • Realizarea de venituri până la finalul anului de implementare
 • Inițierea cheltuirii subvenției / angajarea de cheltuieli în maxim 2 luni de la primirea subvenției
 • Menținerea locului de muncă și continuarea funcționării afacerii pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni
 • Menținerea destinației bunurilor achiziționate prin proiect pe o durată de minimum 3 ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 139881

DOMENII ELIGIBILE FINANȚATE

În cadrul concursului de idei de proiecte sunt acceptate planuri de afaceri ce vizează realizarea de investiții în toate domeniile, cu excepția:

 • pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
 • producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE
 • achiziția de vehicule de transport rutier de mărfurI

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 40 de persoane care participa la programul de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului
 • Minim 32 locuri de muncă create
 • Minim 10 întreprinderi înființate
 • Minim 10 afaceri finanțate

PARTENERI RESPONSABILI

 1. UAT Gropnița – contractarea și alocarea subvențiilor, monitorizare implementare planuri de afacere finanțate

2. Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni – responsabil program de dezvoltare antreprenorială: formarea profesionala competente antreprenoriale, servicii suport dezvoltare antreprenoriala, organizare competiție pentru selectarea planurilor de afacere, monitorizare implementare planuri de afacere finanțate

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881 Beneficiar: Comuna Gropnița Parteneri: Școala Profesională GropnițaAsociația Gal Regiunea Rediu-Prăjeni Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Date de contact
primaria_gropnita@gmail.com
0757688589
www.comuna-gropnita-iasi.ro
www.gal-rediu-prajeni.ro