Lansare apel de selectie M1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunta  lansarea sesiunii nr. 2, apelul de selecție nr. 2 pentru măsura M1 – „Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională”.

Perioada de depunere a proiectelor pentru măsurile sus-menționate: 04.03.2019 – 14.03.2019

Termenul limită de primire a proiectelor: 14.03.2019, ora 15:00

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni, șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Ghidul solicitantului v.03 pentru măsura M1 se regăsește pe site-ul www.gal-rediu-prajeni.ro și la sediul GAL pe suport tipărit, fiind aprobat prin Decizia Consiliului Director nr. 26 din 11.12.2018.

Data publicarii: 18.02.2019