Implementare proiect POCU 5.2

GAL Regiunea Rediu-Prăjeni anunță începerea implementării proiectului POCU “Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu-Prăjeni”, cod SMIS 139881.

Grupul țintă vizat în proiect: 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni, din care 50 de persoane vârstnice, 75 copii și 125 de persoane adulte, șomere sau inactive.

Teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni este format din: comunele Bivolari, Movileni, Plugari, Rediu, Românești, Șipote, Valea Lupului, Vlădeni (județul Iași) și comuna Prăjeni (județul Botoșani).

Persoanele interesate să participe la activitățile proiectului sunt așteptate să ne contacteze.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro