Prelungire apel de selectie

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunta  prelungirea pana la data de 23.10.2020 a sesiunii nr. 3, apelul de selecție nr. 2 pentru măsura M5 – „Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural””.

Perioada de depunere a proiectelor pentru măsurile sus-menționate: 28.09.2020-23.10.2020

Termenul limită de primire a proiectelor: 23.10.2020 , ora 14:00

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni, șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Ghidul solicitantului v.04 pentru măsura M5 se regăsește pe site-ul www.gal-rediu-prajeni.ro și la sediul GAL pe suport tipărit.

Data publicarii: 08.10.2020