Calendarul activităților de animare pentru elaborarea SDL 2023-2027

Proiectul „Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei GAL Regiunea Rediu – Prajeni pentru perioada de programare 2023 – 2027” este finantat în cadrul submăsurii 19.1 „Sprijin pregatitor” cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.