ANUNȚ POCU 5.2


Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu – Prăjeni are plăcerea de a vă informa în legătură cu posibilitatea obținerii de fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 5, OS 5.2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

                Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu – Prăjeni, in parteneriat cu Primăria Comunei Gropnița, Școala Profesională Gropnița și Asociația Divina Providența a depus in luna Mai 2019 proiectul Program integrat de măsuri de intervenție în comunitatea marginalizată Rediu Prăjeni (PIM – Rediu Prăjeni)” prin intermediul căruia vor fi dezvoltate servicii de tipul:

  1. Servicii sociale/socio – medicale – adresate unui număr de 250 beneficiari, copii, adulți și persoane vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
  2. Investiții în componenta de locuire – lucrări de intervenție de care vor beneficia cele 50 de persoane vârstnice, categoria cea mai afectată din punct de vedere al precarității condițiilor de locuire.
  3. Servicii educaționale – se vor adresa unui număr de 75 copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială – elevi din ciclul primar și gimnazial școlarizați la unitatea parteneră, Școala Profesională Gropnița.
  4. Servicii de acces și/sau menținere pe piața muncii – se vor adresa unui număr de 125 persoane adulte, șomeri, persoane neocupate, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Aceste servicii presupun:
    1. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – servicii de informare, orientare și consiliere profesională, prgrame de formare profesională;
    1. Educație antreprenorială și spijin în înfiițarea de noi afaceri (nonagricole) prin acordarea de microgranturi pentru 10 beneficiari. Valoarea maximă acordată per afacere (pentru un plan aprobat) este de 100.000 lei, reprezentând 100% din totalul cheltuililor eligibile.

În prezent proiectul sus menționat se află în etapa de evaluare la AMPOCU.

Pentru informații referitoare la stadiul proiectului urmăriți site-ul www.gal-rediu-prajeni.ro sau pagina de Facebook a Asociației GAL Regiunea Rediu – Prăjeni.