POCU 5.2 Erata la raportul de selecție intermediar

Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni anunță publicarea unei erate la raportul intermediar de evaluare și selecție aferent concursului de planuri de afaceri lansat în perioada 19.09.2022 – 27.09.2022, în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu-Prăjeni”, POCU/827/5/2/139881.

Erata la raportul intermediar de evaluare și selecție planuri de afaceri

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881
Beneficiar: Comuna Gropnița
Parteneri:
Școala Profesională Gropnița
Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni
Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023