Activitati de animare

In perioada 19.10.2023 – 25.10.2023, Asociatia GAL Regiunea Rediu-Prajeni a organizat si desfasurat 9 actiuni de animare a teritoriului in cele 9 UAT-uri din teritoriul GAL, in vederea promovarii si informarii populatiei, precum si pentru culegerea de informatii in vederea elaborarii SDL, prin implicarea comunitatii locale din cele 9 UAT-uri.

Calendarul activitatilor de animare a fost:

In cadrul activitatilor de animare, au fost distribuite materiale de informare si promovare precum pixuri, carnetele, pliante si au fost aplicate chestionare pentru sondarea opiniei privind nevoile de dezvoltare ale teritoriului GAL pentru perioada 2023-2027.