Intalniri ale partenerilor

In perioada 27.10.2023 – 31.10.2023, Asociatia GAL Regiunea Rediu-Ptajeni a organizat si desfasurat 3 intalniri ale partenerilor la nivelul teritoriului GAL, in sat Breazu, comuna Rediu – sediul GAL, sos. Copoului, nr. 42, in vederea identificarii nevoilor comunitatilor locale in ceea ce priveste dezvoltarea acestora, precum si pentru consolidarea colaborarii public-privat, cu scopul de implicare in procesul de proiectare a noului SDL.

Partenerii au participat activ si au implicati in actiunile de consultare si animare derulate in scopul analizarii nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, precum si pentru formarea unui parteneriat solid intre autoritatile locale, organizatii si reprezentanti ai societatii civile pentru dezvoltarea comunitatiilor rurale din teritoriul Asociatiei GAL Regiunea Rediu – Prajeni.

Astfel, au fost create premisele necesare dezvoltarii unei Strategii de Dezvoltare Locală bazata pe principiul bottom-up, prin mecanismul de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea teritoriului GAL Regiunea Rediu-Prajeni.

Acestia au contribuit la facilitarea procesului de consultare si animare a teritoriului GAL in vederea elaborarii SDL si la desfasurarea de activitati in vederea identificarii nevoilor si prioritatilor de dezvoltare in teritoriul vizat

Totodata, a fost sprijinata modalitatea de dezvoltare a comunitatilor locale specifica LEADER, de jos în sus, respectiv desfasurarea de actiuni ce presupun implicarea autoritatilor publice, a mediului privat si societatii civile cu potential de promovare si multiplicare a informatiilor, in identificarea nevoilor si priorităților comunitatii locale, in vederea elaborarii unei strategii pentru perioada de programare 2023-2027 in conformitate cu nevoile si prioritatile identificate, avand la baza un proces participativ si incluziv, care sa conduca la dezvoltarea zonelor rurale din teritoriul Asociatiei GAL Regiunea Rediu – Prajeni.