Activitate de informare 29.08.2019

ASOCIAȚIA GAL REGIUNEA REDIU-PRĂJENI a organizat în data de 29 august 2019 o acțiune de informare privind activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020.

Acțiunea de informare a avut loc în proximitatea sediului primăriei REDIU din sat Rediu, comuna Rediu, județul Iași.

În cadrul acestei activități au fost împărțite pliante, flyere si brosuri care au avut rolul de informa teritoriul cu privire la măsurile lansate, proiectele depuse, proiecte contractate, fonduri disponibile, proiecte în implementare si finalizate.

Rezultatul așteptat a fost îndeplinit, fiind informate peste 20 de persoane din teritoriul GAL.

Materialele care au fost distribuite pot fi vizualizate aici:

Acțiunea a fost finanțată prin Sub-Masura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, axa LEADER, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.