Descriere proiect

SERVICII INTEGRATE PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN REGIUNEA REDIU-PRĂJENI

Beneficiar: Comuna Gropnița, în parteneriat cu Școala Profesională Gropnița, Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni și Asociația Divina Providență.

Obiectivul general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală – Regiunea Rediu-Prăjeni, prin dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri integrate adresate unui număr de 250 persoane din grupurile vulnerabile, din care minim 35% femei.

Rezultate așteptate:

 • 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială care beneficiază de servicii integrate;
 • 50 de persoane vârstnice care beneficiază de serviciile centrului de zi și de condiții de locuire îmbunătățite;
 • 75 copii care beneficiază de servicii de educație de tip remedial, de activităţi extrașcolare și de servicii de consiliere;
 • 125 persoane adulte, şomere sau inactive, care beneficiază de servicii specializate de ocupare – servicii de informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii internă;
 • 55 de persoane adulte, şomere sau inactive, care participă la programe de formare profesională susținute în proiect;
 • 40 de persoane care participă la programul de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului;
 • Minim 63 de persoane adulte din zona marginalizată care dobândesc o calificare;
 • Minim 10 întreprinderi înființate în zona marginalizată;
 • Minim 10 afaceri cu potențial de creștere finanțate;
 • Minim 32 de persoane adulte din zona marginalizată care au un loc de muncă;
 • Minim 10 acțiuni civice cu implicarea membrilor comunității.

Valoarea totală a proiectului este de 4.836.748,83 lei, din care 4.594.911,41 lei cofinanțarea asigurată prin Fondul Social European, 207.377,60 lei finanțarea din bugetul național și 34.459,82 lei cofinanțarea proprie a beneficiarului.

Cod MySMIS2014+: 139881

Data începerii proiectului: 01.07.2021

Data finalizării proiectului: 30.06.2023

Date de contact: gropnita_iasi@yahoo.ro | 0756895170

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/827/5/2/139881