POCU 5.2 – Planuri de afaceri inscrise la concurs

Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni a lansat, în perioada 19.09.2022 – 27.09.2022, competiția pentru planuri de afaceri în valoare de 100.000 lei / proiect organizat în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu-Prăjeni”, POCU/827/5/2/139881

La competiția de planuri de afaceri s-au înscris 12 proiecte care se află în curs de evaluare:

Raportul intermediar privind rezultatele evaluării planurilor de afacere va fi afișat pe site la termenul (estimativ) de 31.10.2022

Solicitanții planurilor de afaceri au beneficiat de consiliere antreprenorială gratuită din partea Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni in faza de depunere a planurilor de afacere.

Bugetul total aferent competiției planurilor de afaceri a fost de 1.000.000 lei.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000,00 lei/ plan de afacere.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri a fost: 19.09.2022 – 27.09.2022

Termenul limită de primire a dosarelor de concurs a fost: 27.09.2022ora 12:00

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881
Beneficiar: Comuna Gropnița
Parteneri:
Școala Profesională Gropnița
Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni
Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023