POCU 5.2 – Lista centralizatoare a planurilor de afacere selectate

Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni partener în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu-Prăjeni”, POCU/827/5/2/139881 a selectat spre finanțare nouă planuri de afaceri ce vor fi finanțate prin Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”, POCU/827/5/2/139881

Valoarea totală a planurilor de afaceri selectate este de 898.756,52 leiB

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000,00 lei/ plan de afacere.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881
Beneficiar: Comuna Gropnița
Parteneri:
Școala Profesională Gropnița
Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni
Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023