POCU 5.2 Plan de afacere – “Înființare centru xerox și gravare personalizată”

Locul de implementare al afacerii: comuna Valea Lupului, județul Iași

Investiții: Amenajarea spațiului, achiziționare echipamente și mobilier

Cod CAEN aferent activității finanțate: CAEN 1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a.
CAEN 8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat