Măsuri de finanțare

Măsurile de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni sunt:

 

Fluxul procedural pentru accesarea acestor măsuri este:

  1. GAL realizează activități de animare si elaborează documentele de accesare. GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de informare mass-media
  2. Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare
  3. Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de conformitate, eligibilitate și selecție la nivel de GAL, utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte
  4. Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor – dacă este cazul) în baza Raportului de Selecție sunt depuse la AFIR
  5. AFIR verifică respectarea criteriilor de conformitate și eligibilitate
  6. AFIR notifică GAL-ul și solicitantul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare
  7. Solicitantul semnează contractul de finanțare cu AFIR
  8. Beneficiarul depune cererea de plată la GAL
  9. GAL verifică conformitatea cererilor de plată si beneficiarul le depune la AFIR
  10. AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile