Comitetul de Selectie

 

PARTENERI PUBLICI  – 14%
Partener Funcţia în CS Tip/Observatii
Unitate Administrativ Teritorială Vlădeni membru Administrație publică locală
PARTENERI PRIVAŢI  – 43%
Partener Funcţia în CS Tip/Observații
Societate ComercialăROGIPA SRL membru Societate cu Răspundere Limitată
Centrul medical CARDIODENT SRL membru Societate cu Răspundere Limitată
Societate Comercială MAD CONSTRUCT SRL membru Societate cu Răspundere Limitată
SOCIETATE CIVILĂ  – 43%
Partener Funcţia în CS Tip/Observatii
Asociația „Trifoiul Movileni” membru ONG
Asociația sportivă „Gloria Românești” membru ONG
Fundația Corona membru ONG
Membrii Supleanti
Partener Funcţia în CC Tip/Observatii
Societate Comercială “LA HAIDĂU” membru supleant Societate cu Răspundere Limitată
Societate Comercială “FERMA LA BUNICI” membru supleant Societate cu Răspundere Limitată
Societate Agricolă “Ceres Plugari” membru supleant Societate Agricolă
PFA Iliescu Ionuț membru supleant Persoană Fizică Autorizată
PFA Lipșă Magdalena Viorica membru supleant Persoană Fizică Autorizată
II Iftode Vasile Valentin membru supleant Întreprindere Individuală
Asociația “Managementul Vieții” membru supleant ONG