Activități

 • Activitatea 1 – PROMOVAREA PROGRAMULUI DE SERVICII LA NIVELUL COMUNITATII MARGINALIZATE
  • Sub-activitatea 1.1. Promovarea serviciilor, mobilizarea comunitatii și inregistrarea grupului tinta
 • Activitatea 2 – DEZVOLTAREA și FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE, MEDICALE și MEDICO SOCIALE
  • Sub-activitatea 2.1 Servicii sociale furnizate prin Punct unic de acces la servicii
  • Sub-activitatea 2.2 Dezvoltare și furnizare servicii în Centrul de Zi Divina Providenta
 • Activitatea 3 – DEZVOLTAREA și FURNIZAREA DE SERVICII ÎN DOMENIUL EDUCATIEI
  • Sub-activitatea 3.1 Program de servicii educationale
 • Activitatea 4 – SPRIJIN PENTRU ACCESUL SI/SAU MENTINEREA PE PIATA MUNCII
  • Sub-activitatea 4.1 Program de servicii de ocupare pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii
 • Activitatea 5 – SUSTINEREA ANTREPRENORIATULUI, INCLUSIV A OCUPARII PE CONT-PROPRIU
  • Sub-activitatea 5.1 Program de dezvoltare antreprenoriala și acordare microgranturi
 • Activitatea 6 – IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR DIN GRUPUL TINTA
  • Sub-activitatea 6.1. Actiuni de imbunatatire conditii de locuire
 • Activitatea 7 – MANAGEMENT și ADMINISTRARE PROIECT – ACTIVITATE TRANSVERSALA
  • Sub-activitatea 7.1 Managementul proiectului