ANUNT POCU

 ANUNȚ

 

Asociația GAL Regiunea Rediu – Prăjeni are plăcerea de a vă informa în legătură cu posibilitatea obținerii de fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4, OS 4.16 – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Prin intermediul programului, puteți beneficia de sprijin 100% nerambursabil în vederea înființării unei întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție.

Valoarea maximă acordată per întreprindere (pentru un plan aprobat) este de 100.000 euro, reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create:
  • Ajutor de minimis de 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Pentru mai multe detalii vă puteți adresa la sediul Primăriei sau la numărul de telefon 0745/253244 – ALUPEI Daniela – Manager GAL Rediu – Prăjeni.