Anunț angajare evaluatori plan de afaceri

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni în parteneriat cu Primăria Comunei GROPNIȚA, județul Iași (în calitate de beneficiar), Școala Gimnazială Gropnița și Asociația Divina Providență implementează proiectul „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”, cod proiect POCU/827/5/2/139881.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni scoate la concurs 3 (trei) posturi de Membru in comisia de evaluare acordare micro-granturi, în vederea încadrării pe perioadă determinată, cu normă parțială de 84 ore, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea postului: Membru in comisia de evaluare acordare micro-granturi (cod COR 241210)

Numărul de posturi scoase la concurs: 3 (trei)

Dosarele de concurs de transmit în format electronic la adresa de e-mail galrediuprajeni@yahoo.ro, începând cu data de 22.08.2022.

Data limită de depunere a documentelor: 24.08.2022, ora 16:00. Candidaturile transmise după data limită, dosarele incomplete sau cele care vizează mai multe posturi, vor fi respinse.

Mai multe detalii aici: Anunț angajare și formulare înscriere

REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Anexa 5 – Rezultatul evaluarii

Data publicării: 29.08.2022