Proiecte finalizate SDL 2014-2020

GAL REGIUNEA REDIU-PRĂJENI a finanțat 32 de proiecte în valoare totală de 1.510.415,54 euro, reprezentând 99,98% din alocarea totală a strategiei de 1.510.697 euro.

Din cele 32 de proiecte finantate, pana în prezent au fost finalizate următoarele: 

  • Măsura M2/ DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu Prăjeni
Nr.   crt.    Beneficiar Titlul proiectului Descriere (Anexa 4)
1. SC ROGIPA SRL Achiziții de utilaje agricole Prezentarea proiectului
2. S.C. FERMA „LA BUNICI” S.R.L Modernizarea exploatației Prezentarea proiectului
3. S.C. VIC START 2003 S.R.L

Achizitii de utilaje agricole in vederea modernizarii fermei vegetale detinute de S.C. VIC START 2003 S.R.L

Prezentarea proiectului
4.

COLAC C.CONSTANTIN II

Îmbunătățirea performanței economice a exploatației vegetale administrate de Colac C.Constantin I.I prin achiziția de utilaje și echipamente agricole

 Prezentarea proiectului
       

 

  • Măsura M5/ DI 6A – Facilitarea crearii  si dezvoltarii de activitati neagricole in mediul rural
Nr. crt.     Beneficiar Titlul proiectului Descriere (Anexa 4)
1.

CENTRUL MEDICAL CARDIODENT S.R.L.

Dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale pentru populație la centrul medical Cardiodent, sat Valea Lupului, județul Iași

Prezentarea proiectului

 

  • Măsura M7/DI 6B – Dezvoltare locală în regiunea Rediu Prăjeni
Nr.   crt.   Beneficiar Titlul proiectului Descriere (Anexa 4)
1.

Comuna Românești

Achiziție utilaj multifunctional în comuna Românești, județul Iași

Prezentarea proiectului