POCU 5.2 – Depunere planuri de afaceri

Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni a lansat, în perioada 19.09.2022 – 27.09.2022, competiția pentru planuri de afaceri în valoare de 100.000 lei / proiect organizat în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu-Prăjeni”, POCU/827/5/2/139881

Persoanele eligibile pentru depunerea planurilor de afaceri sunt absolvenții cursului „Competente cheie, comune mai multor ocupații – competente antreprenoriale”, care a fost organizat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni, în perioada martie 2022 – august 2022.

Solicitanții planurilor de afaceri beneficiază de consiliere antreprenorială gratuită din partea Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni.

Depunerea și scrierea planurilor de afaceri se va realiza în conformitate cu Ghidul Solicitanului disponibil la adresa: https://www.dropbox.com/s/lbw9pkowsdcfgxn/1.%20Ghidul%20solicitantului_v1.rar?dl=0

Bugetul total aferent competiției planurilor de afaceri este de 1.000.000 lei.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000,00 lei/ plan de afacere.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri: 19.09.2022 – 27.09.2022

Termenul limită de primire a dosarelor de concurs: 27.09.2022, ora 12:00

Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu – Prăjeni din sat Breazu, Șoseaua Copoului, nr. 42, comuna Rediu, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 – 15:00.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul telefon 0232/227622 sau prin mesaj la adresa de e-mail galrediuprajeni@yahoo.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881
Beneficiar: Comuna Gropnița
Parteneri:
Școala Profesională Gropnița
Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni
Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023