Calendarul concursului de planuri de afaceri – POCU 5.2

Absolvenții cursului de „Competente cheie, comune mai multor ocupații – competente antreprenoriale” organizat de Asociația GAL Regiunea Rediu – Prăjeni în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”, POCU/827/5/2/139881 vor putea participa la concursul de planuri de afaceri, pentru a primi o subvenție de maxim 100.000 lei / plan de afacere.

Bugetul total aferent competiției planurilor de afaceri este de 1.000.000 lei.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000,00 lei/ plan de afacere.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri: 19.09.2022 – 27.09.2022

Poate participa la competiția Planurilor de Afaceri orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
Este absolventă a cursului de „Competente cheie, comune mai multor ocupații – competente antreprenoriale” organizat de Asociația GAL Regiunea Rediu – Prăjeni în cadrul proiectului 139881 – „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”;
Are cel puțin 18 ani și minim studii gimnaziale;
Este persoană care face parte din grupul țintă al proiectului 139881;
Are domiciliul sau reședința într-una din localitățile de implementare a proiectului, respectiv: comunele Rediu, Valea Lupului, Românești, Movileni, Gropnița, Șipote, Plugari, Vlădeni din județul Iași și comuna Prăjeni din județul Botoșani;
Dorește să înființeze o afacere nonagricolă în mediul rural într-una din localitățile de implementare a proiectului respectiv: comunele Rediu, Valea Lupului, Românești, Movileni, Gropnița, Șipote, Plugari, Vlădeni din județul Iași și comuna Prăjeni din județul Botoșani;
Nu are contracte de muncă/prestări servicii în cadrul proiectului 139881 – „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”;
Nu este angajat al administratorului schemei de minimis;
Nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice (incompatibilitate, decădere, interdicție etc.), așa cum sunt acestea definite de legislația națională în vigoare;

Urmărește și pagina noastră de Facebook pentru informații la zi privind lansarea competiției de planuri de afaceri.