PROIECT POCU 5.2

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru comunitatea marginalizata din Regiunea Rediu Prăjeni”

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu – Prăjeni are plăcerea de a vă informa ca Proiectul cu titlul “Servicii integrate pentru comunitatea marginalizata din Regiunea Rediu Prăjeni”, depus in parteneriat cu Primăria Comunei Gropnița, Școala Profesională Gropnița și Asociația Divina Providența, in cadrul Apelului POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, a fost declarat ADMIS in faza de evaluare a conformității administrative și a eligibilității.

Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului include cele 9 unități administrative teritoriale – teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Regiunea Rediu – Prajeni – din județul Iași (Comunele Valea Lupului, Rediu, Romanesti, Movileni, Gropnita, Sipote, Plugari, Vladeni) și judetul Botosani (Comuna Prajeni).

 Prin proiect vor fi desfășurate o serie de măsuri integrate care vizează următoarele rezultate:

– 250 beneficiari servicii sociale: copii, adulți și persoane vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

– 50 de persoane vârstnice vor beneficia de lucrări de intervenție in locuinte.

– 75 copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială vor beneficia de servicii educationale.

– 125 persoane adulte, șomeri, persoane neocupate, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială vor beneficia de servicii de acces și/sau menținere pe piața muncii.

– 63 persoane calificate in proiect si angajarea a minim 32 de persoane din grupul tinta care beneficiaza de măsurile de ocupare (125 persoane), inclusiv ocupare pe cont propriu in cadrul afacerilor infiintate prin sprijinul financiar acordat in proiect.

10 persoane vor beneficia de spijin în înfiițarea de noi afaceri (nonagricole) prin acordarea de microgranturi. Valoarea maximă acordată per afacere (pentru un plan aprobat) este de 100.000 lei, reprezentând 100% din totalul cheltuililor eligibile.

Valoarea totală a proiectului este de 4.836.748,83 lei.

În prezent proiectul sus menționat se află în etapa de evaluare la AMPOCU.

Pentru informații referitoare la stadiul proiectului urmăriți site-ul www.gal-rediu-prajeni.ro sau pagina de Facebook a Asociației GAL Regiunea Rediu – Prăjeni.