POCU 5.2 – Consiliere antreprenorială

În perioada 22.08.2022 – 26.09.2022 se desfășoară activitatea de consiliere antreprenorială în vederea depunerii planurilor de afaceri pentru concursul din cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu-Prăjeni” .

Consilierea antreprenorială este destinată absolvenților cursului „Competente cheie, comune mai multor ocupații – competente antreprenoriale”, care a fost organizat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni, în perioada martie 2022 – august 2022. Din cele 43 persoane care au participat la cursul de formare antreprenorială, au absolvit cursul 31 de persoane.

Locul desfășurării consilierii: sediul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni din sat Breazu, sos. Copoului nr. 42, comuna Rediu, judetul Iasi

Personale interesate ne pot contacta la telefon 0232/227622 sau prin mesaj la adresa de e-mail galrediuprajeni@yahoo.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881
Beneficiar: Comuna Gropnița
Parteneri:
Școala Profesională Gropnița
Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni
Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023