Informarea teritoriului 26.10.2018

ASOCIAȚIA GAL REGIUNEA REDIU-PRĂJENI a organizat în data de 26 octombrie 2018  o acțiune de informare privind activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020.

Acțiunea de informare a avut loc în proximitatea sediului GAL din sat Breazu, șoseaua Copoului nr. 42, comuna Rediu, județul Iași.

În cadrul acestei activități au fost împărțite pliante și flyere care au avut rolul de informa teritoriul cu privire la măsurile lansate, proiectele depuse, proiecte contractate, fonduri disponibile, proiecte în implementare.

Rezultatul așteptat a fost îndeplinit, fiind informate peste 20 de persoane din teritoriul GAL.

Materialele care au fost distribuite pot fi vizualizate aici:

Acțiunea a fost finanțată prin Sub-Masura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, axa LEADER, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Galerie foto: